O Atlasie

W XXI w. partycypacja jest jednym z najważniejszych słów kluczowych działalności muzeów i dyskusji wokół nich. Publiczność zachęcana jest do współtworzenia muzealnego programu – wystaw, programów towarzyszących wystawom, projektów badawczych; występuje w charakterze konsultantów i doradców (rady młodzieżowe, kluby, zespoły doradcze). Muzea coraz szerzej „otwierają się” na publiczność. Nigdy wcześniej w historii muzeów pozycja odbiorcy nie była tak znacząca.

„Atlas muzealnej partycypacji” powstał po to, aby zgromadzić wiedzę na temat projektów i programów partycypacyjnych realizowanych przez polskie muzea. Aktualnie wiedza ta jest rozproszona i udostępniana jedynie fragmentarycznie na stronach internetowych muzeów, podczas branżowych konferencji czy artykułach publikowanych w branżowych periodykach.

Celem Atlasu jest udostępnienie zgromadzonego materiału muzealnikom i animatorom kultury, który będzie rodzajem atlasu dobrych praktyk oraz źródłem inspiracji dla kolejnych projektów i programów. Wzajemna wiedza na temat programów realizowanych przez muzea jest w środowisku ograniczona i brakuje poradnika zbierającego te programy. Atlas prezentuje też te nieudane lub nie w pełni udane działania, co w założeniu ma umożliwić uczenie się na błędach. Ponadto Atlas może być źródłem wiedzy o programach partycypacyjnych realizowanych przez muzea wśród publiczności.

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r. Powstały wówczas wpisy dotyczące 50 projektów z 32 muzeów. To jednak dopiero początek. „Atlas muzealnej partycypacji” został pomyślany jako projekt o charakterze ciągłym i w kolejnych latach będzie się rozrastał. Podczas gdy w pierwszym etapie zbierania materiałów powstały wyłącznie materiały tekstowe, tak w kolejnym przeważać będą podcasty.

Zapraszam do przesyłania sugestii projektów, jakie warto w Atlasie przedstawić

Katarzyna Jagodzińska katarzyna.jagodzinska[at]uj.edu.pl

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego