O mnie

Dr Katarzyna Jagodzińska jest adiunktem w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pracuje w zespole redakcyjnym magazynu „Architektura & Biznes”. Wcześniej przez wiele lat pracowała w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (2005–2020). Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na UJ. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu studiów muzealnych i dziedzictwa kulturowego. Aktualnie realizuje projekt badawczy „Partycypacja i postmuzeum” oraz projekt „Atlas muzealnej partycypacji”, którego pierwszy etap został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2020–2023. Autorka czterech książek o muzeach, w tym wydanej w Londynie „Museums and Centers of Contemporary Art in Central Europe after 1989” (Routledge, 2020). Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

Wybrane publikacje dostępne są tutaj